Az Om jel egy lelki ikon, egy magasztos hindu embléma. Az ősi om mantra megtalálható a négy világvallásban. Az Om jel vizuális formában is létezik. Egyetemes, egy világegyetem teljességét képviseli. Egy hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus és szikhizmus egyarántról. A transzcendentális Om szótag egy szent hang: „ez a Védák örök magja, és az összes mantra titka”. Az Om vagy AUM ősi hangja, több norm és allegorikus értelmezés van. 

om jel, azaz om mantra

Tipp: zengd velünk az Mantrát és más szanszkritek Bharatában >> Asrami programok

A szanszkrit traditionban az OM az úgynevezett „Anahata nada” egy „Nem alkotett” hangja. - olvas egy Mundakya Upanisadban-t.

Az Om mantra egy leggyakrabban használt mantra. Magában hordozza a  Mahámantra  vagy más néven Krisna Mantra. 

A szanszkrit om jelet tévedésből gyakram "Ohm" jelként írják. Az ohm zselé: az elektromos ellenállás alapmértékegysége. A fizikai kritériumok, az óhm helyek meghatározása: óm, jele Ω, a görög abc nagy ómega betűje.

 

Az Om

Az Om legszebb magyarázatai megtalálhatóak az ősi védikus szentírásokban. A Mundaka Upanisad szép hasonlattal él: „az Om az íj, a lélek a nyíl, és a Legfelsőbb a cél”. Annak, aki koncentrált elmével zengi, hogy lesz, mint egy nyíl. Eljuttatja a legmagasabb célig. „Az AUM a felsőelsőbb valóságnak mega meg. Ez egy egy az, ami volt, ami van és ami lesz. AUM azt jelenti, ami egy múlton, a jelenen és a jövőn túl van. ”(Mándukja Upanisad)

Az omomagot omkara (aki az Om-ot alkotta), aumkara és pranava néven nevezik. Pranava azt jelenti, hogy a pránán vagy lélegzeten át átjárja az életet. A Bhagvad-gítában az Úr Krisna kijelentette:

„Én vagyok az OM cíag a védikus mantrákban.” (7.8.)

Az Om az Abszolút maga. Sat, cit, ananda, vagyis az örökkévalóság, tiszta tudás és teljes boldogság egysége. Költői megfogalmazható az Om a nagy Igen. Az Om j elentése: Igen, Amit keresel, AZ létezik. Tökéletes boldogságra vágysz, amit a halál sem vesz el? Igen, létezik. Aum.

Paramahansa Yogananda Egy jógi önéletrajzában ezt írta:

„Om vagy Aum a Védák szent egy Tibetieknél Hum, egy muszlimoknál Amin. Megtalálható az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak, a zsidók szövegeiben és a keresztények Ámenje.

Az Om szent teremtő magszó. A Bibliában olvashatunk: „Kezdetben volt az ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”

Om mantra vagy Aum mantra?

Az Om a védánta filozófiáról esszenciája. Alap- vagy gyökérmantrának is notezik, melyet több ima és szertartás elején recitálnak. A hindu mantrák többsége az Om hanggal kezdődik, és az Om-mal  végződik. Az Om kibontva AUM. Az Om három hangja: A, U, M. Ez a három hang többféleképpen is értelmezhető.

OMkara om mantra idézet


Om mantra hatás

Az Om mantra hatása a transzcendentális tartalmában keresendő. Az Aum a Legfelsőbbet jelenti. Ebből következik, hogy az önmaga a meditáció lélek felé irányítása. 

Minden mantrának van lelki és pszichikai hatása. Olyan kalap, amilyen koncentrációval és tudomást szereztem egy zengi valaki, vagy meditál rajta. A belső harmóniát a nyugalma tesztje. Az elme nyugalmát a félelemnélküliség.

Az AUM három értesagja utal a test-intellektus-lélek hármasságára. Megnyugtatja az elmét, a testet energiával tölti fel. Az elmélyülés befelé fordítani a vizsgálódást, az érzékelő uralma helyett egy tudatsíkra.

Az Ományező hatás mágikus erővel érvényesülhet. A magasztosabb síkra emeli a szellemet, segít a legyőzni gyengeség ház házában. Az Om ünnepélyes védikus himnusz, áldást kifejező és spirituálisan felemelő hatású. Erőt, védelmet és kegyelmet hirdetés. Összeköt minket a belső guru irányító erejével.

Om shanti kép

Az om shanti üdvözlést jelentő mantra a mindennapokban, az a jógaosztályokban vagy a különféle rituálékelőőkor. Az Om shanti a béke kifejezése. A shanti szanszkrit szó, amely békét jelent, de nyugalomként vagy boldogságként fordult. A külső és belső béke köszöntése. Annak óhaja, hogy egy másik igény is ezt kívánjuk, sőt a kozmikus béke hívószava is.

Az „om shanti, shanti, shanti” mantra a béke három formája az szimbolizálandó: az elme, a beszéd és fizikai test békéje. Az egyéni, a kollektív és az egyetemi béke reményében sokszor csoportban zengik. Az om hétköznapi új generáció egyfajta tiszteletteljes jóváhagyás: úgy kell, rendben.

 

IRATKOZZ FEL YUOTUBE CSATORNÁNKRA TOVÁBBI TANÍTÁSOKÉRT

A képre kattintva meg újra megdöbbentette a videót!

tanítások

A képre kattintva meg újra megdöbbentette a videót!

 

 


Om meditáció

Az Om a legmélyebb vallásos meditáció tárgya. Az Om központú elmélkedés megvilágosodáshoz és halhatatlansághoz vezet. Legfelsőbbre való utalás, a gyakorlatban megvalósuló többszörözési lehetőség a meditáció tárgya. Az Abszolút személytelen formájától egészen bensőséges kapcsolatig.

A szent jelentést a fuvarozást követően mindenfajta legfelsőbb Lélek igaz természetét. A hármas lóg, az AUM a Legfelsőbb Úr, Bhagaván, az Abszolút Igazság, Brahman és a Felsőlélek, Paramátma. (Bhagavata-purana12.6.39.) Egy másik filozofikus felosztás szerint: A - Krisna, vagyis Isten, U - Krisna párja, Rádhá, egy szeretet energiára vonatkozó személyi állomány és M - az egyéni lélek.

A szentírások alapjai, hogy egy helyes meditáció a gyakorlóhoz egy legmagasabb tudatállapotot.

„Miként a kígyó vedli le régi bőrét, így szabadul meg minden bűn más. (…) Megpillantja a természet Urát, az egyéni lelkek sokaságánál magasztosabb Legfelsőbb Személyes. ”(Prasna Upanisad 5.5.)

A Bhagvad-gítá a legmagasabb céltáblázat, amely mindenható meditálva zengik a szent OM részagot:

„Ha a jógát elsajátító és hangok a kombinációra kiterjedő kárpótlás egy személyt szabott gondolkodásnak, ha minden bizonnyal lelki bolygókra jut.” (8.13.)

Évezredek a zengik a hívek, a szentek és a jógik az Om transzcendentális mantráját. Tudatukat a Legfelsőbbre vagy annak több energiájára fókuszálják.