A lenti írás korunk egyik kiemelkedő tanítója, B.R. Srídhár Maharádzs beszélgetéseiből került lejegyzetelésre. Srídhár Maharádzs a bengáliai Navadvipban élt asramjában. Miközben a világ minden tájáról odalátogattak hozzá, mint mondják, ajkaiból megállíthatatlanul áradt mestereinek mézédes tanítása. A lenti írás is egy ilyen beszélgetésből született 1980. körül. Srídhár Mahárádzs tanítása nagy hatással volt a magyarországi vaisnavizmusra is, hiszen A.Cs. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád tanítványai közül -mesterük javaslatára- többen Sridhár Maharádzshoz fordultak szeretett mesterük eltávozása után további tanításért. Így tett a többek között Magyarországon tanító B.A. Narayan Maharádzs és B.A. Paramadvaiti Maharádzs is.


A szöveget fordította és az előszót írta: Leveles Zoltán

Tipp: Asrami programok a Bharatában


***
B.R. Srídhar Maharádzs


KI VAGYOK ÉN?

 

B.R. Srídhar Maharádzs
B.R. Srídhar Maharádzs

Ki vagyok én…? Ki vagyok én? Hús és vér? Netán az álmaimban megtapasztalt mentális rendszer? Vagy ahogyan az Upanisádok, a Védák és a Bhagavad-gítá írja,


indrijáni paranj ahur
indrijebhjah param manaha
mananas tu para buddhir
buddher atma mahan para


majd a Paramátma, a Felsőlélek, és a másik szubjektív világ. Hogyan találjunk önmagunkra? Mi vagyok én? Az anyagi elemek része vagyok? Vagy valami több? Az anyagi felfogáson túllépve létem a tudás és a szeretet megtámadhatatlan magas síkján nyilvánul meg. A tudáson túl található a boldogság és a szeretet magasabb síkja. Kihasználás, lemondás vagy odaadás? Az odaadás legmagasabb szintje a meghódolt odaadás.


Hol szeretnénk élni? A felsorolt állomásokat sorakoztatják fel a javunkra. Nekünk kell kiválasztanunk, hogy melyik síkon szeretnénk élni. Ez nem költészet vagy filozófia, hanem belső igény, őszinte vágyakozás, eltökélt vágy, nem pedig divat, filozófia vagy luxus. Ez egy fontos pont: magunknak kell eldöntenünk, hogy az élet milyen síkján szeretnénk élni. Szélhámosok síkján? A hazafiak síkján? Oly sok sík létezik. A kihasználók világának manipuláló síkján? Őszintén kell kutatnom, hogy magam igényei szerint választhassam ki az otthonom. Vissza, haza Istenhez. Hol van hát az otthonom? Szabad akaratból kell döntenem. A szabad akarat problémájával szembesülünk, és őszintén kell mérlegelnünk, hogy eleget tegyünk önvalónk igényeinek.

Ki vagyok én? Srídhár Maharádsz tanítása
Ki vagyok én? Hol a valódi otthonom? - Srídhár Maharádzs tanítása szerint őszinte és elszánt törekvéssel kapjuk meg a valódi választ...


Másokat magasabb szintű érdekei felé fordítani nem erőn felüli törekvés. Először magam helyét kell őszintén megtalálnom. Ezután felmerül bennünk az igény, hogy másokat is arra a helyre tereljünk. Janma sarthak para upakar, a képmutató tanításból nem származik magasabb szintű eredmény. Ha viszont egy igaz vezető útmutatásai alapján folytatom a tevékenységem, akkor szűnhet meg a képmutatás. Gondolataimtól függetlenül őszinte törekvésem kapcsolódok korábbi jámbor tetteim eredményéhez. Ez lehetséges. A szukritim (korábbi jámbor tetteim) révén kapcsolatba kerülök egy igaz tanítóval, majd a képmutatás és az önmegsemmisítő hajlam fokozatosan szertefoszlik. A képmutatás, vagyis a kapatatá, az önbecsapás hajlama elvész. A szukritim összeköt a belső hittel és az igaz tanítóval.

A tisztulási folyamatban, az igaz tanító útmutatásait követve minden hiányosság fokozatosan megszűnik. Mindez lehetséges. Szavaim súlya az őszinteségemtől függ. Mások is eszerint a mérce szerint profitálhatnak szavaimból. Rezgésem működik majd bennük. Éppen ezért a sásztrák többször ismétlik, hogy válogassuk meg a társaságunkat és a tanítónkat. Általános társaságunk és tanítónk megválogatása is jelentős tényező az életünkben. Bizonytalan örökkévalóságban élünk. Helyzetünk kibiztosítása érdekében keményen kell törekednünk. Ebben a törekvésben pedig a társaság és a tanító jelenti a legnagyobb segítséget. Elvesztünk az örökkévalóságban.